Cursos de ceràmica a distancia - Escola Forma
skip to Main Content

Curs de ceràmica a distancia a Barcelona

Des de 1997 som la primera escola que ofereix la possibilitat d’atendre a cursos de ceràmica a distància, una possibilitat innovadora, amb un ampli dossier de com s´han de preparar-se unes pastes ceràmiques, per a la realització de neriage, mishima, porcellana… Perquè serveixen cadascun dels seus components, preparació d’esmalts, com s´ha de preparar una venturina, cristal·litzacions, porcellana, rakú, celadons, reflexos metàl·lics, vermells de crom… com es formulen i quins percentatges s’han d’utilitzar de cada producte, tenint en compte les temperatures de cocció amb els seus respectius cons Orton o Seger.

Tot això suportat amb un telèfon de consulta o correu electrònic, per poder comentar en qualsevol moment tots els dubtes que puguin anar sorgint durant el curs de ceràmica a distància. Cada alumne va al seu propi ritme, sense límit de caducitat, pots reprendre-ho les vegades que vulguis i realitzar les teves consultes sempre que ho necessitis. Es lliura certificat del curs.

ÍNDEX DEL CURS A DISTÀNCIA

01  PRESENTACIÓ, L’ESCOLA, QUI SOM,
02  ELS INICIS DE LA CERÀMICA
03  GLOSSARI DE DEFINICIONS CERÀMIQUES
04  EL TALLER
FORNS:

05  FORNS ELÈCTRICS
06  FORNS DE GAS
07  FORNS A LLENYA
08  FORNS CONTINUS O VAGONETES
09  ACCESSORIS PER EL FORN
10  PIRÒMETRES
11  CONS PIROMÉTRICOS
12  COL·LOCACIÓ DE PECES AL FORN I LA COCCIÓ
TÈCNIQUES DE MODELATGE:

13  MODELATGE PER PRESSIÓ
14  MODELATGE AMB XURROS O ROTLLOS
15  MODELATGE AMB PLAQUES
16  TORN
17  MODELATGE PER APRETADA
18  COLADA
19  EL ASSECAT DE LES PECES
CLASSIFICACIÓ DE PASTES (FANGS) Com es prepara una pasta i estudis dels seus components

20  FANG VERMELL
21  MAYOLICA
22  PISA
23  GRES
24  PORCELLANA
25  PORCELLANA PER MOTLLES
26  REFRACTARI
27  NERIAGE
28 PASTA DE PAPER
29 PASTA EGÍPCIA
30 ENGALBES

31 SOCARRATS
TÈCNIQUES DE DECORACIÓ SOBRE FANG CRU:

32 INCISIONS
33 RELLEUS
34 MISHIMA
35 BRUNYIT
36 ESGRAFIAT
37 PERA DE GOMA
38 JASPIAT
39 DECORACIÓ A PINZELL
40 DECORACIÓ SOTA COBERTA
41 SOCARRATS
42 VERMICULITA
TÈCNIQUES DE DECORACIÓ SOBRE FANG CUIT:

43 DECORACIÓ SOBRE COBERTA
44 DECORACIÓ D’ESMALT SOBRE ESMALT
45 DECORACIÓ A LA CERA
46 DECORACIÓ AMB PLANTILLES I POLVORITZATS
47 CORDA SECA
TÈCNIQUES DE DECORACIÓ SOBRE PECES ESMALTADES (A 3 FOCS)

48 CALCOMANIES
49 OR
50 LLUSTRES DE RESINES
51 DECORACIÓ DE PORCELLANA
APLICACIÓ DELS ESMALTS

52 PINZELL
53 BANYAT
54 IMMERSIÓ
55 COMPRESSOR
56 ASPERSIÓ
TIPUS DE ESMALTS

57 ESMALTS TRANSPARENTS PLÚMBICS
58 ESMALTS TRANSPARENTS ALCALINS
59 ESMALTS OPACS PLÚMBICS
60 ESMALTS OPACS ALCALINS
61 ESMALTS MATES
62 ESMALTS CRAQUELÉS
ESTUDIS DE LA MATÈRIA PRIMERA PER A PREPARAR UN ESMALT A 1000º C

63 FUNDENTS
64 REFRACTARIS O ANTIPLÀSTICS
65 OPACS
66 TEXTURANTS O MATIZANTS
67 COM ES PREPARA UN ESMALT A 1000º C
DEFECTES DELS ESMALTS

68 PUNTS O BOMBOLLES
69 ESCORREGUT
70 SEPARACIÓ O ARRUGAT
71 ESQUARTERAMENT
72 SALTAT
73 POCA CÀRREGA
74 INFRACOCCIÓ
75 SOBRECOCCIÓ
76 TAQUES
77 ESPELLOFAT
78 VENTURINES
79 VERMELLS DE CROM
80 RAKÚ (pastes, esmalts i equipaments)
81 REFLEXOS METÀL.LICS
82 LLUSTRES
83 ESMALTS A 1100º
84 ESMALTS A 1160º C (gresificat)
85 TENMOKÚ
86 ESMALTS DE CENDRES
ESTUDIS DE LA MATÈRIA PRIMERA PER A PREPARAR UN ESMALT A 1260º C

87 FUNDENTS
88 REFRACTARIS O ANTIPLÀSTICS
89 OPACS
90 TEXTURANTS O MATIZANTS
91 COM ES PREPARA UN ESMALT A 1260º C
92 CRISTAL.LITZACIONS

93 VERMELLS DE COURE I SANGS DE BOU
94 CELADONS
95 ESMALTS SALINS

 

INFORMACIÓ

Curs complet en un sol lliurament.
Suport online.
Cal experiència.

Per sol·licitar el curs o més informació:

Cursos de ceràmica a distancia

INFORMACIÓ

  • Curs complet en un sol lliurament.
  • Soport online.
  • Cal experiència.
  • Certificat del curs.

Per sol·licitar el curs o més informació:

CONTACTAR

Back To Top